"М Жи Эл Интернэшнл" ХХК болон UPS Буухиа Шуудантай хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

UPS Олон Улсын Буухиа Шуудангийн Албан ёсны гэрээлэгч "Сэлэнгэ Групп" ХХК нь "Mongolian Property Awards 2016" -ийн "Delivery Partner"-аар хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Энэ удаагийн Шилдэг барилга, байгууламж шалгаруулах "Mongolian Property Awards 2016" нь арга хэмжээнээс шалгарсан шилдэг барилга, байгууламжуудийг нэгтгэсэн "Mongolian Property Report" сэтгүүл гаргах гэж байгаагаараа онцлог юм.М Жи Эл Интернэшнл ХХК - UPS Буухиа Шууданнар хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурав.

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.