Ёслолын арга хэмжээнд оролцохоор бүртгүүлэх

Холбоотой Мэдээлэл

 

1 суудлын хураамж: 250 000 төгрөг
1 ширээ 10 суудал: 1 100 000 төгрөг
Бүртгэл дуусах: 2018.08.08

 

Холбоо барих:
Утас: 70114646
И-мэйл хаяг: delegation@propertyawards.mn

 

 

Банкны мэдээлэл:
Хүлээн авагч дансны нэр: MGL International Property Company
Хүлээн авагч банк: Худалдаа хөгжлийн банк
Дансны дугаар: MNT 499007869. USD 499036233

 

 

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.