Шилдэг “Ирээдүйн мега төсөл” / 10.000 м2-с дээш /

Баригдаж байгаа эсвэл баригдахаар төлөвлөгдсөн, мөн онцгой архитектурын, техникийн, хүрээлэн буй орчны чанараар ирээдүйн төсөөллийг бидэнд харуулж чадах бүх төрлийн барилга, цогцолбор хамаарна. Нийт талбай нь 10000м2-с дээш, 1)2019 оны 9 сар хүртэл ашиглалтанд орсон 2)2022 оны 12 сар хүртэл ашиглалтад орох төслүүд оролцоно.


Бүртгүүлэх

Шалгаруулалтын Ангилал

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.