Шилдэг “Нийтийн үйлчилгээний байгууламж”

Шинэлэг технологи, шинэлэг үйлчилгээ нэвтрүүлсэн, үйлчлүүлэгчид үйлчлүүлэхэд таатай, ойлгомжтой, хялбар байх архитектурын шийдлийг гаргасан, гадна дотор машиний зогсоолтой нийтийн үйлчилгээний хувийн болон улсын бүх төрлийн байгууламж хамаарна. 1)2019 оны 9 сар хүртэл ашиглалтанд орсон 2)2022 оны 12 сар хүртэл ашиглалтад орох төслүүд оролцоно.


Бүртгүүлэх

Шалгаруулалтын Ангилал

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.