Шилдэг “Орон сууцны барилга”

Орон сууцанд байх бүх шалгуурыг хангасан шинэ байгууламжийг сонгоно. Оршин суугчидын ая тух, эрүүл амьдрах орчин нөхцлийг бүрэн хангасан, орон зайг ухаалгаар ашигласан байх нь орон сууцны төслийн хувьд хүрээлэн байгаа орчин болон оршин буй хороололдоо төгс нийцэн шингэхэд чухал юм. 1)2019 оны 9 сар хүртэл ашиглалтанд орсон 2)2022 оны 12 сар хүртэл ашиглалтад орох төслүүд оролцоно.


Best Apartment Singapore. three 11


Best Apartment Thailand Crown Residence @ Off Jalan Ipoh, KL City.


Best Apartment Vietnam First Home Thanh Loc

 

Эх сурвалж : www.propertyawards.net/asia-pacific-2015


Бүртгүүлэх

Шалгаруулалтын Ангилал

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.