Шилдэг “Зочид буудал”

Архетиктур, интерьер, экстрьер, гадаад орчины тохижилт, бүтээлч санаа, үйлчлүүлэгчийн тав тух, үйлчилгээний чанар, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хэсэг, үйл ажиллагаа явуулах хүчин чадал зэргийг цогцоор бүрдүүлсэн байдлыг харгалзан үзсэн хамгийн шинэлэг зочид буудлыг шалгаруулна. 1)2019 оны 9 сар хүртэл ашиглалтанд орсон 2)2022 оны 12 сар хүртэл ашиглалтад орох төслүүд оролцоно.


Бүртгүүлэх

Шалгаруулалтын Ангилал

Дэмжигч
байгууллагууд

Хэрэв хэд хэдэн компани нийлэн гүйцэтгэсэн төслийг бүртгүүлэх бол заавал оролцон гүйцэтгэсэн компаниудад мэдэгдэн зөвшөөрөл авсан байх ёстой ба хэрэв хэд хэдэн компани ижил төслөөр оролцох тохиолдолд хоорондоо тохиролцон төслийн зохиогчийн эрхээр нэг л компани бүртгүүлэх боломжтойг анхаарна уу.

Зохион байгуулагчдын зүгээс хамгийн эхэнд бүртгүүлсэн компанийг бүртгэх болно. Компани хооронд зөрчил гарсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.